Циркулационни и бустер помпи

Филтри
Показва

Енергоспестяващата циркулационна помпа Gmax е с чугунен корпус и честота на захранването от 220V/50Hz. Консумацията на енергия е в диапазона 5-45 W, като уредът работи в 4 програмни режима,...

 • Размер (inch) 1 1/2"
 • Воден стълб (m) 6
 • Присъединителен размер на холендера (inch) 1"

Енергоспестяващата циркулационна помпа Gmax е с енергиен клас А, изолационен клас (IEC 85) F, клас на защита от външни въздействия (IEC 34-5) IP 44. Помпата редуцира шума от вентилатора...

 • Размер (inch) 1 1/2"
 • Воден стълб (m) 4
 • Присъединителен размер на холендера (inch) 1"

С енергиен клас А, енергоспестяващата циркулационна помпа Gmax работи в 4 програмни режима, 3 скорости и се отличава с електронна защита, а консумацията на енергия е в диапазон 5-45...

 • Размер (inch) 1 1/2"
 • Воден стълб (m) 6
 • Присъединителен размер на холендера (inch) 1 1/4"

Енергоспестяващата циркулационна помпа Gmax е с чугунен корпус и честота на захранването от 220V/50Hz. Консумацията на енергия е в диапазона 5-45 W, като уредът работи в 4 програмни режима,...

 • Размер (inch) 1 1/2"
 • Воден стълб (m) 6
 • Присъединителен размер на холендера (inch) 1"

Енергоспестяващата циркулационна помпа Gmax е с енергиен клас А, изолационен клас (IEC 85) F, клас на защита от външни въздействия (IEC 34-5) IP 44. Помпата редуцира шума от вентилатора...

 • Размер (inch) 1 1/2"
 • Воден стълб (m) 4
 • Присъединителен размер на холендера (inch) 1"

Предназначена за повишаване на налягането и пренос на вода, бустерната помпа Gmax има корпус от чугун. Тя работи с честота на захранването от 230V/50Hz и нива на шум от...

 • Размер (inch) 1"
 • Воден стълб (m) 12
 • Макс. дебит (m³/h) 3,1
 • Мощност (W) 275

Предназначена за повишаване на налягането и пренос на вода, бустерната помпа Gmax има корпус от чугун. Тя работи с честота на захранването от 230V/50Hz и нива на шум от...

 • Размер (inch) 3/4"
 • Воден стълб (m) 9
 • Макс. дебит (m³/h) 1,38
 • Мощност (W) 105

С енергиен клас А, енергоспестяващата циркулационна помпа Gmax работи в 4 програмни режима, 3 скорости и се отличава с електронна защита, а консумацията на енергия е в диапазон 5-45...

 • Размер (inch) 2"
 • Воден стълб (m) 6
 • Присъединителен размер на холендера (inch) 1 1/4"

Какво представляват циркулационните помпи?

Циркулационните помпи се използват за преместване на суспензии, течности и газове през затворен кръг. Обикновено се използват за придвижване на гореща вода в битова отоплителна система или студена вода в системи за охлаждане. В битовата отоплителна система циркулационните помпи позволяват незабавно подаване на топла вода при поискване от кран. Тази система не само спестява енергия, като избягва скъпото нагряване на големи резервоари с вода, но също така спомага да се намали консумацията на вода.

Какво представляват бустерните помпи?

Бустерните помпи повишават ниското водно налягане и дебита. Те осигуряват допълнителен тласък, необходим, за да достигне налягането на водата до желаното ниво. Действат като посредник между източника на вода и крайните точки, до които водата трябва да достигне, като кранове, чешми и душове.

Как работят циркулационните и бустерните помпи?

Циркулационните помпи принадлежат към категорията на центробежните помпи и включват работно колело, двигател с директно задвижване и дизайн на патрона с мокър ротор. За разлика от традиционните помпи, които са оразмерени да преодоляват както вътрешното триене на водата в стените на тръбата, така и външния фактор на височината на издигане, циркулационните помпи се монтират в системи под налягане и са оразмерени, отчитайки само вътрешния спад на налягането. Захранвани от външен източник, като аквастат или превключващо реле, циркулационните помпи имат или клемна кутия (кабелни) връзки или се произвеждат със захранващ кабел с щепсел.

Идеята на бустерната помпа е да повиши налягането на водата чрез въвеждане на допълнителна помпа в системата за поток на течността. Повечето бустерни помпи представляват центробежна водна помпа, която засмуква вода от водоизточник, транспортират я, като водата преминава през работно колело (едностепенни) или множество работни колела (многостепенни), за да се увеличи налягането.

Приложение на циркулационните и бустерните помпи

Най-честите употреби на циркулационни помпи е при инсталация на бойлери със затворен цикъл, хидравлични или лъчисти отоплителни системи и отворени системи за рециркулация на битова гореща вода. Други системи, при които се използват, са  слънчеви системи и охлаждане с охладена вода.

Приложението на бустер помпите най-често е с цел увеличение на налягането на битови консуматори. Много често водата достига до крайната точка с необходимия дебит, но с по-ниско налягане, поради което се налага монтиране на бустер помпа за повишаване на налягането в системата.

Някои от основните индустриални приложения на бустерните помпи включват: филтриране, обратна осмоза, захранване на котли, както и всеки промишлен процес, който изисква високо налягане на течността.

Защо да изберете циркулационни и бустерни помпи от Gmax?

Циркулационните помпи Gmax са изработени от чугун, като предпочитан материал за приложение в помпи със затворен цикъл. Циркулационните помпи Gmax са енергоспестяващи, като редуцират шума от вентила и имат специален режим „нощна работа“. Диапазонът на температурата на течността, с която могат да работят, варира между 2-180°С, а работният дебит е 0,2 – 3 m³/h. В зависимост от модела помпите разполагат с автоматична скорост или 3 скорости и 4 програми.

Бустерните водни помпи Gmax са с високо качество и гарантирана надеждност, като осигуряват дебит между 1,38 m³ и 3,1 m³ в зависимост от модела. Мощността им може да е 105 или 275 W, с воден стълб между 9 и 12 метра.

ПРИЛОЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЕН ДЕБИТ (m³/h)

РАЗМЕР (inch)

Всички резултати