Приложения

Предлагаме богато разнообразие от водни помпи с широко приложение – от поливане на селскостопански насаждения, през промишлеността, до употреба за битови нужди.

  • За дома и градината
  • За селско стопанство
  • За индустрията
Ландшафтно напояване

Ландшафтно напояване

Захранване на системи за напояване на тревна настилка и цветни лехи.

Виж всички
Капково напояване

Капково напояване

Поливане на селскостопански насаждения чрез системи за капково напояване.

Виж всички
Водоснабдяване от кладенец

Водоснабдяване от кладенец

Помпи, подходящи за доставяне на вода от кладенец.

Виж всички
Водоснабдяване от сондаж

Водоснабдяване от сондаж

Изпомпване на вода от подпочвени води, чрез сондаж.

Виж всички
Водоснабдяване от резервоар

Водоснабдяване от резервоар

Осигуряване на вода при липса на естествен водоизточник или централен водопровод

Виж всички
Отводняване

Отводняване

Помпи, предназначени да отводняват пространства и помещения

Виж всички
Повишаване на налягането

Повишаване на налягането

Осигуряване на високо налягане за нуждите на бита, промишлеността и селското стопанство

Виж всички
Отоплителни системи

Отоплителни системи

Помпи, подходящи при изграждане на отоплителни системи

Виж всички
Дъждуване

Дъждуване

Захранване на напоителни системи, използващи разпръсквачи за дъждуване

Виж всички